Kära Kunder vi har sommarstängt fr.o.m. 19 juli t.o.m. 11 augusti! Så alla ordrar som kommer in under tiden packas och skickas först den 12 augusti.

Vi på Hiko.se önskar en trevlig sommar!

  • ✓Snabba leveranser i hela Sverige
  • ✓Bra priser
  • ✓Vi har vårt lager i Jönköping

Integritetspolicy - Hiko.se

 

1. Information om hantering av personuppgifter

Hiko.se värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Hiko.se är det viktigt att vara öppna med hur Hiko.se behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. 

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Hiko.se kunder, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, köper produkter, anmäler dig till ett nyhetsbrev, skriver in din e-postadress för att bevaka en produkt eller vid andra kontakter med oss. 

Hiko.se arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.hiko.se/integritetspolicy

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Hikmet Leksaker & Fritid AB, Box 3082, 55003 Jönköping, organisationsnummer 556254-9393, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Hiko.se. 

Hiko.se har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Hiko.se att följa gällande dataskyddslagstiftning. Ombudet kan kontaktas via mejl på dataskyddsombud@hiko.se 

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Hiko.se?

När du besöker Hiko.se webbsida och köper produkter, anmäler dig till ett nyhetsbrev, skriver in din e-postadress för att bevaka en produkt eller vid andra kontakter med oss, så samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer, orderhistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakta med vår kundtjänst vid olika ärenden).

Personnummer hanteras inte av oss utan det sker krypterat i kassasidan mellan dig som kund och Klarna AB som sköter själva betalningsprocessen för att säkerställa betalningen.

4. Varför behandlar Hiko.se dina personuppgifter och lagringstid?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Hiko.se, så använder vi dessa uppgifter för följande ändamål och så länge sparas de:

4.1 På en produkt som är slut så finns möjligheten att bevaka den så att man får ett e-postmeddelande när den är "åter i lager" och anger du din e-postadress så samtycker du att vi endast får meddela dig om att produkten är åter i lager. Dessa loggar raderas inom 1 år från registreringsdatumet. E-postadressen behandlas ej till något annat syfte och ingen transfer av informationen kommer skickas till tredje part eller utanför EU/EES.

4.2 Du kan anmäla dig till ett nyhetsbrev på webbsidan genom att ange din e-postadress. Efter att du angett din e-postadress får du ett aktiveringsmail utskickat till dig för att vi ska kunna säkerställa att det verkligen är e-postägaren som samtycker till nyhetsbrevet. I e-postmeddelandet finns det en länk som du måste klicka på för att aktivera tjänsten, och det framgår även där hur vi använder din e-postadress, i vilket syfte och hur du kan återkalla ditt samtycke. Om samtycke återkallas så raderas all information från nyhetsbrev listan. E-postadress och namn behandlas ej till något annat syfte och ingen transfer av informationen kommer skickas till tredje part eller utanför EU/EES.

4.3 När du utför ett köp i kassan så samlar Hiko.se dina uppgifter som fullständigt namn, adress, telefon/mobilnummer och e-postadress för att vi ska kunna fullfölja det köpavtal som vi har ingått med dig, vilket utgör den lagliga grunden för behandlingen. Att samla och behandla dessa uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt. Dessa uppgifter sparas i 4 år för att vi ska kunna hantera eventuella frågor om ordern, reklamationer inom garantitid eller för att säkerställa information för kundens lagliga reklamationsrätt, som är 3 år enligt Konsumentköplagen i Sverige. När du gör ett köp så kan du även välja att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, se punkt 4.2 för mer information.

4.4 När du kontaktar kundtjänst via e-post eller via kontaktformuläret så anger du e-postadress, namn, eventuellt mobilnummer och orderuppgifter såsom ordernummer. Dessa uppgifter används endast för att vi ska kunna svara på dina frågor. E-postmeddelanden sparas i 4 år för att vi ska kunna hanterar eventuella frågor om ordern, reklamationer inom garantitid eller för att säkerställa information för kundens lagliga reklamationsrätt som är 3 år enligt Konsumentköplagen i Sverige. Personuppgifter behandlas ej till något annat syfte och ingen transfer av informationen kommer skickas till tredje part eller utanför EU/EES.

5. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Hiko.se delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav, i övrigt då det är tillåtet enligt lag eller för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund vad gäller köp och leverans av vara. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag. I sådana fall finns det avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Hiko.se överför inte personuppgifter i sina egna system till ett land utanför EU/EES.

6. Säkerhet för dina personuppgifter

På Hiko.se säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Hiko.se hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

7. Dina rättigheter

Vi på Hiko.se vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag kan mejlas till dataskyddsombud@hiko.se .

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Hiko.se tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

Dina personuppgifter används inte för direktmarknadsföring eller profilering. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till eventuella nyhetsbrev, vilket du kan göra direkt i ett e-postmeddelande eller genom att kontakta Kundtjänst på info@hiko.se.